Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας

Πιστοποίηση

Ο χρήστης της υπηρεσίας έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ (6 ενότητες) αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο.

(διαβάστε περισσότερα)

Εξάσκηση

Οι χρήστες της υπηρεσίας παράλληλα με την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο λογισμικό προσομοίωσης των εξετάσεων . Με την χρήση του προγράμματος αυτού ο εκπαιδευόμενος, προετοιμάζεται κατάλληλα για τις εξετάσεις καθώς εξοικειώνεται με το περιβάλλον που διενεργούνται οι εξετάσεις και το είδος των ερωτήσεων.

(διαβάστε περισσότερα)

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα "Αίτηση Συμμετοχής"