Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, θα υλοποιήσει πρόγραμμα προετοιμασίας και πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ. Το πρόγραμμααπευθύνεται σε υποψήφιους θέσεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στη χρήση Η/Υ ώστε να λάβουν την σχετική μοριοδότηση (4 μόρια) σύμφωνα με τους όρους των προκηρύξεων. (Διαβάστε περισσότερα)

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας

Πιστοποίηση

Ο χρήστης της υπηρεσίας έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ (6 ενότητες) αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο.

(διαβάστε περισσότερα)

Εξάσκηση

Οι χρήστες της υπηρεσίας παράλληλα με την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο λογισμικό προσομοίωσης των εξετάσεων . Με την χρήση του προγράμματος αυτού ο εκπαιδευόμενος, προετοιμάζεται κατάλληλα για τις εξετάσεις καθώς εξοικειώνεται με το περιβάλλον που διενεργούνται οι εξετάσεις και το είδος των ερωτήσεων.

(διαβάστε περισσότερα)

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα "Αίτηση Συμμετοχής"