Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ

Αποκτήστε Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ κάνοντας χρήση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Καστοριάς

7 Σεπτεμβρίου 2020

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, υλοποιεί νέο κύκλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ. (Διαβάστε περισσότερα)

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας

Πιστοποίηση

Ο χρήστης της υπηρεσίας έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ (6 ενότητες) αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο.

(διαβάστε περισσότερα)

Εξάσκηση

Οι χρήστες της υπηρεσίας παράλληλα με την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο λογισμικό προσομοίωσης των εξετάσεων . Με την χρήση του προγράμματος αυτού ο εκπαιδευόμενος, προετοιμάζεται κατάλληλα για τις εξετάσεις καθώς εξοικειώνεται με το περιβάλλον που διενεργούνται οι εξετάσεις και το είδος των ερωτήσεων.

(διαβάστε περισσότερα)

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα "Αίτηση Συμμετοχής"