Κόστος χρήσης των υπηρεσιών

Εργαζόμενοι - Επιχειρηματίες - Αυτοαπασχολούμενοι*                                    Εξόφληση του ποσού κατά την εγγραφή 


110,00€ 


95,00€


Άνεργοι - ΑμεΑ - Φοιτητές*

Εξόφληση του ποσού κατά την εγγραφή


   90,00€ 

75,00€

* Στο κόστος υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται:

1. η χρήση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (βίντεο μαθήματα)

2. η χρήση της εφαρμογής προσομοίωσης των εξετάσεων

3. η συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης  - βασικό επίπεδο

4. μια δωρεάν επαναληπτική εξέταση ανά ενότητα 

5. η έκδοση πιστοποιητικού