Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας

Εκπαίδευση

Ο χρήστης της υπηρεσίας EasyTraining μπορεί να κάνει χρήση του εκπαιδευτικού υλικού ασύγχρονης εκπαίδευσης το οποίο παρέχεται μέσω ειδικής πλατφόρμας e-learning. Με την ασύγχρονη εκπαίδευση  ο χρόνος δεν είναι πια εχθρός σου . Τα μαθήματα είναι πάντα στην διάθεσή σου . Είσαι εσύ που επιλέγεις πόσο και πότε θα μελετήσεις . Μπορείς να διαμορφώσεις το πρόγραμμα μελέτης σύμφωνα με τις ανάγκες σου συνδυάζοντάς το με άλλες υποχρεώσεις όπως το σχολείο το Πανεπιστήμιο την εργασία.

Τρόπος Διάθεσης

Τα μαθήματα διατίθενται με ασύγχρονο τρόπο . Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση σ' αυτά ανά πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λαμβάνει τα μαθήματα από οποιοδήποτε Η/Υ (οικία, εργασία,  εκπαιδευτικό χώρο) εφόσον διαθέτει σύνδεση στο internet ή εναλλακτικά (αν δεν διαθέτει Η/Υ) στο εργαστήριο πληροφορικής του ΚΕΚ 5 ημέρες την εβδομάδα σε προκαθορισμένες ώρες,

Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι οπτικοακουστικό (εικόνα και αφήγηση) .

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ένα δείγμα βιντεομαθήματος.

VideoΕξάσκηση

Οι χρήστες της υπηρεσίας παράλληλα με την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο λογισμικό προσομοίωσης των εξετάσεων . Με την χρήση του προγράμματος αυτού ο εκπαιδευόμενος,  ελέγχει το επίπεδο των γνώσεων του προετοιμάζεται κατάλληλα για τις εξετάσεις καθώς εξοικειώνεται με το περιβάλλον που διενεργούνται οι εξετάσεις και το είδος των ερωτήσεων.

Το πρόγραμμα διαθέτει πληθώρα ερωτήσεων για κάθε εκπαιδευτική ενότητα οι οποίες συνοδεύονται και από βίντεο με τις σωστές απαντήσεις.

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί πορείτε να δείτε βίντεο με τον τρόπο λειτουργίας των τεστ προσομοίωσης.

Βίντεο

Πιστοποίηση

Ο χρήστης της υπηρεσίας έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ (6 ενότητες) αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο. Φορέας πιστοποίησης είναι η Unicert.

Οι έξι ενότητες πιστοποίησης είναι οι εξής:

- Κειμενογράφο (Word)

- Υπολογιστικά φύλλα (Excel)

- Παρουσιάσεις (Power Point)

- Βάσεις Δεδομένων (Access)

- Internet

- Χειρισμός Η/Υ και διαχείριση αρχείων.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων εκδίδεται  πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται οι ενότητες  στις οποίες πιστοποιήθηκε ο υποψήφιος.

Επιπλέον ο χρήστης της υπηρεσίας αποκτά δικαίωμα  για μια δωρεάν επανεξέταση για κάθε ενότητα πιστοποίησης.