Γιατί να πιστοποιηθώ;

Το πιστοποιητικό χρήσης ΤΠΕ είναι απαραίτητο:

 • Στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ
 • Σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (8μηνα) ανάλογα με την ειδικότητα

Το πιστοποιητικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό:

 • Στην αναζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
 • Στην ενίσχυση του φοιτητικού βίου, καθώς απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ στην εκπόνηση εργασιών και γενικά στην ομαλή φοίτηση.
 • Στην αποδοχή σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Το πιστοποιητικό μοριοδοτείται :

 • Στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ των Εκπαιδευτικών με 1 μόριο σύμφωνα με τον νόμο 3848 με το ΦΕΚ (αρ. φυλ. 71/19-5-2010)
 • Με 2 μόρια σύμφωνα με την πρόσκληση για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. και Δημόσια Σ.Ε.Κ.
 • Με 2 μόρια για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στα ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) σύμφωνα με την πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Α.Π. 660/7/34350/19-10-2018)
 • Με 3 μόρια σύμφωνα με το ΦΕΚ 2228/14-6-2018 για την επιλογή εκπαιδευτών σε Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Με 3 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολογίας (ΦΕΚ 22604/Β/26-7-2017)
 • Με 2 μόρια σύμφωνα με το ΦΕΚ 1151/29-3-2018 σχετικό για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά με την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΑΡ. ΠΡΩΤ. Κ1/101952/20-6-2018)
 • Με 2 μόρια σύμφωνα με το ΦΕΚ 1151/29-3-2018 σχετικά με την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.