Αίτηση συμμετοχής

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, θα υλοποιήσει τρίτο κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης με τίτλο «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πιστοποίηση». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη κάποια εξοικείωση με τους Η/Υ και επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ σε βασικό επίπεδο (6 ενότητες: επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, Internet, Παρουσιάσεις Βάσεις Δεδομένων, Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων), αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν είτε στην αίθουσα Η/Υ του Κ.Ε.Κ. είτε από τον προσωπικό του χώρο και παράλληλα θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πρόγραμμα προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν συνολικά 25 εκπαιδευόμενοι. Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

Κάθε εκπαιδευόμενος για την συμμετοχή στο πρόγραμμα (εκπαίδευση και πιστοποίηση) θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των:

  • 75,00€ εφόσον είναι εργαζόμενος,
  • 55,00€ εφόσον είναι άνεργος ή ΑμεΑ.

Παροχές

  1. Απεριόριστη χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (από την αίθουσα πληροφορικής του ΚΕΚ ή από προσωπικό χώρο)  .
  2. Απεριόριστη χρήση προγράμματος προσομοίωσης εξετάσεων πιστοποίησης, για όλες τις ενότητες πιστοποίησης με την δυνατότητα παρακολούθησης βίντεο λύσεων των ερωτήσεων.
  3. Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης σε έξι (6) ενότητες και δυνατότητα μιας δωρεάν επανεξέτασης ανά ενότητα.
  4. Έκδοση πιστοποιητικού.

Η Αίτηση Συμμετοχής είναι έγκυρη εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η Αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την φόρμα αίτησης εδώ.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. Αγίας Βαρβάρας 13 (δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) καθημερινά από 09:00 έως 14:00.